Feel Your Life

mi smo tvoja
družina
labodov

Dragi sedanji ali bodoči študenti F.E.E.L. LEADERSHIP

dobrodošli in hvala za vaše zanimanje za F.E.E.L. LEADERSHIP program.

Pred vami je opis pomembnega programa, ki vam bo podaril najglobljo preobrazbo v vašem življenju.

Branje zahteva vašo polno prisotnost, zato vas povabim, da si vzamete svojo naljubšo pijačko in v miru preberete vsebino.

Napisana je z ljubeznijo, naj bo tako prosim tudi sprejeta!

Če to berete kot bodoči študent F.E.E.L. ACADEMY in je še ne poznate, naj vam povem, da se v program F.E.E.L. LEADERSHIP lahko vpišete šele po končanem 1. letniku F.E.E.L. ACADEMY.

Na F.E.E.L. ACADEMY boste program F.E.E.L. LEADERSHIP tudi res dobro spoznali in razumeli njegovo globino, pomen in transformativni potencial.

Na tem mestu smo se potrudili, da vam res dobro predstavimo program F.E.E.L. LEADERSHIP in upam, da nam je uspelo v vas prebuditi občutek poslanstva, iskrenega vznemirjenja in globoke že(l)je po še.

F.E.E.L. zares spreminja življenja

Vedite, da ste pionirji

Ves čas šolanja se zavedajte, da ste pionirji. To vam prinaša ponos, občutek avanture, pionirstva, in tudi nekaj razumevanja, potrpežljivosti in ko-kreiranja, saj program raste in se razvija.

Vse, kar je opisano v nadaljevanju, se bo izboljševalo, nadgrajevalo in raslo, s tem pa si pridržujemo pravico do sprememb, v kolikor je to v interesu kvalitete izobraževanja in osebnostno/čustvene rasti študentov in diplomantov.

F.E.E.L. LEADERSHIP je živ program, ki sledi določenemu kurikulumu, predvsem pa potrebam in sposobnostim skupine. Zato vsega ne moremo predvideti. To je hkrati največja lepota in izziv F.E.E.L. dela in tudi vašega življenja.

F.E.E.L.™ LEADERSHIP je 2-3 letni program, ki poteka vzporedno s F.E.E.L. ACADEMY. V njem pridobite znanje za vodenje skupin in diplomo F.E.E.L. LEADER, s katero lahko ustvarjate lepe prihodke.

poslanstvo

F.E.E.L. izobraževalni sistem

Vsebina in kurikulum

F.E.E.L. LEADERSHIP program je kombinacija pridobivanja znanja za vodenje in facilitiranje skupinskega čustvenega procesa, vodenje skupine, povezovanja skupine in osebno/čustvene transformacije, zdravljenja in rasti.

V F.E.E.L. LEADERSHIP programu je fokus na znanju, kako delovati v skupini, da dosežete povezanost, čustveno zdravljenje, osebnostno rast in kreacijo tega, kar skupina želi.

S terminom “skupina” so mišljene F.E.E.L. SKUPINE, nadalje skupine, v katerih delujete v lastnem osebnem ali poslovnem interesu, ali pa “samo” a hkrati najbolj pomembne skupine – vaše družine in vaši bližnji.

Pomembno učenje se osredotoča na psihološke dejavnike, ki veljajo v skupinah in pri posameznikih, na principe, po katerih deluje skupina, in na najbolj pogoste in nevarne napake, ki jih lahko naredi leader, ter seveda na to, kako jih preprečiti.

ozaveščanje
notranja moč
stabilnost

F.E.E.L. je moj iskreni doktorat

Ko sem pisala svoj doktorat, sem se počutila, kot da “bogu kradem čas”. Bila sem bistra študentka in moji prsti so hitro tekli, a vedela sem, da tisto, o čemer pišem, ni na novo odkrita dodana vrednost, kar naj bi doktorska disertacija bila.

Na svojo veliko žalost in razočaranje sem vedela tudi, da je moj doktorat žal le služba mojim profesorjem, ki so na ta način dobivali plačo.

Vedela sem, da ga nihče, verjetno niti mentor, ne bo v popolnosti prebral.

Zato sem zapustila službo na fakulteti in šla iskat svoje poslanstvo.

F.E.E.L. je moj iskreni doktorat. Je doprinos, ki ga še ni bilo. Ni “izumljen”, a je prvič v smiselno in preprosto celoto povezan proces, ki ga izvedemo, da lahko naredimo notranji premik in transformacijo.

Namenjen je temu, da vsak (ne samo šolani terapevti) lahko uporabi proces čutenja za svoje dobro in za dobro ljudi in sveta okoli sebe.

Namenjen je temu, da se v svetu vzpostavi čustvena pismenost in da se človeštvo dvigne na nivo, ko ne bomo zaradi svojih bolečin več prizadevali bolečin drugim živim bitjem.

Namenjen je temu, da kot človeška rasa postanemo zreli, povezani, čuteči in hkrati samozavestni, opolnomočeni, samostojni in individualizirani.

F.E.E.L. je dediščina in sled, ki jo zapuščam.

Pripravljena sem dati vse od sebe, je moja zaobljuba, predanost in hkrati največja nagrada.

Ta del potrebujem zato, da vztrajam takrat, ko je težko in bi najraje obupala.

Ob tem pa se veliko bolj zavedam širše slike. F.E.E.L. je naša dediščina in naša sled, ki jo zapuščamo. Smo prelomna generacija, ki obuja sposobnost čutenja in ki s to sposobnostjo manifestira lepo prihodnost človeštva.

Vsak od nas prispeva in v tem smo skupaj.

To vedenje me vodi takrat, ko me moj um skuša speljati na stransko pot.

F.E.E.L. zares spreminja življenja

Vaša rast v poklic F.E.E.L. LEADER

V 1. letniku F.E.E.L. LEADERSHIP programa je vaša naloga, da se pričnete soočati s principi vodenja skupin, s psihološkim ozadjem in hkrati se posvečate projektu, ki ga dobite kot študent 2. letnika F.E.E.L. ACADEMY.

V 3. letniku F.E.E.L. ACADEMY in 2. letniku F.E.E.L. LEADERSHIP je vaša naloga bolj poglobljena. Ob projektu, ki se posveča psihološkim dejavnikom, hkrati tudi dobite naloge v F.E.E.L. ACADEMY, pri katerih lahko vadite, kar ste se naučili v F.E.E.L. LEADERSHIP programu.

V F.E.E.L. ACADEMY ste razporejeni v sistem manjših skupin. Vaša naloga je v to skupino prinašati povezanost, podporo in orientacijo v F.E.E.L. namesto v pasti.

S tem imate izjemno pomembno priložnost, da lahko v realnih situacijah vadite, kar se učite v F.E.E.L. LEADERSHIP programu. Pri tem ste deležni podpore mentorjev in imate stalno supervizijo, kar je najbolj dragoceno orodje za vašo rast v F.E.E.L. LEADERJA in osebnostno zorenje.

To je edinstvena priložnost in F.E.E.L. LEADERSHIP je edini meni poznani program, ki to omogoča.

Ta dejavnik je nastal iz želje, ki meni nikoli ni bila izpolnjena. Vsega sem se učila na lastnih napakah, potolčenih kolenih in krvavih solzah.

Danes vem, kaj je pomembno, ko se šolate v F.E.E.L. LEADERJA in stalna podpora in “delo na terenu” sta pri tem ključna.

Zato je ta možnost ena najbolj dragocenih in neprecenljivih karakteristik programa.

f.e.e.l. leader
poklic
prihodnosti

Ali lahko kot F.E.E.L. LEADER dobro živim?

Študenti F.E.E.L. LEADERSHIP programa ste izrazili zelo smiselno željo po poslovnem izobraževanju, zato sem se odločila, da F.E.E.L. LEADERSHIP programu dodam možnost poslovnega izobraževanja – F.E.E.L. BUSINESS program.

F.E.E.L. BUSINESS program vam bo torej dal specifična poslovna znanja, ki jih potrebujete, da boste v tem poklicu ustvarjali obilje zadovoljstva, časa, zdravja in denarja. Podrobni opis dobite le študenti F.E.E.L. LEADERSHIP programa, ko je vpis odprt.

Vpis v F.E.E.L. BUSINESS ni obvezen, je pa zelo priporočljiv. Lahko se vpišete v 1. ali 2. letniku F.E.E.L. LEADERSHIP programa.

Program se izvaja vsako drugo leto.

Ljubezen brez imena

Ko sem sama pred leti diplomirala na šoli za energetsko zdravilstvo Barbare Brennan, sem bila nadvse srečna, saj sem vedela, da sem našla svoje poslanstvo. A kmalu sem se srečala s težavo … nisem znala zaslužiti niti toliko, da bi preživela svoje otroke.

Šla sem skozi resno finančno krizo, a nisem obupala. Vztrajala sem in ker se vztrajnim vse poplača, sem nekega dne dojela, da mi manjka specifično in ključno poslovno znanje, da bi lahko od dela, ki ga ljubim, tudi lepo živela.

Takrat sem se z zadnjim, izposojenim denarjem vpisala na poslovno šolanje za coache, zdravilce in mentorje in odkrila, kako boleče je, če ob šolanju za coacha ne dobiš še poslovne izobrazbe.

Vrgla sem se v pridobivanje znanja in v šestih mesecih prvič zaslužila dovolj, da smo prišli skozi mesec! Kako sem bila srečna!

Nato sem nekaj let kot prva v Sloveniji (pričela sem leta 2013) skupaj s čustveno transformacijo poučevala poslovno znanje za coache. Pri tem sem bila zelo uspešna in mnogo coachev še danes sledi mojim smernicam.

A kmalu sem našla novo težavo. Poslovna znanja sem predajala ljudem, ki so prebrali knjigo, imeli končana dva vikend tečaja in so želeli biti zdravilci, coachi ali mentorji. Tega etično nisem več prenesla in sem s tem učenjem prenehala.

Takrat se je rodil F.E.E.L., ki je bil vedno moja prva ljubezen, le imena do tedaj še ni imel.

Zdaj, ko po vsem svetu širimo in stabiliziramo izobraževalni sistem F.E.E.L. YOUR LIFE, sem se odločila, da svoje bogato poslovno znanje skupaj s finančno-čustveno transformacijo podam samo in izključno F.E.E.L. LEADER-jem po izjemno ugodni ceni, saj bi za tako znanje običajno plačali prbl. 10x toliko.

Podrobneje o F.E.E.L. Leadership

F.E.E.L. LEADERSHIP je 2-letni program, ki poteka v obliki dveh 4-dnevnih srečanj, običajno v decembru in marcu.

Povej mi in bom pozabil. Nauči me in si zapomnil. Vključi me in se bom naučil.

V ta namen v 2. in 3. letniku F.E.E.L. ACADEMY in F.E.E.L. LEADERSHIP programov raziskujete svoje vzorce, ki vas peljejo po starih poteh.

V 2. letniku F.E.E.L. ACADEMY in hkrati 1. letniku F.E.E.L. LEADERSHIP dobite projektno nalogo, kjer se posvetite pastem pri izražanju pristnih čustev. Projektne naloge predstavite na F.E.E.L. ACADEMY.

V 3. letniku F.E.E.L. ACADEMY in hkrati 2. letniku F.E.E.L. LEADERSHIP dobite projektne naloge, kjer se posvetite psihološkim dejavnikom, ki vplivajo na vaše delo in odnose z ljudmi. Predstavite jih v F.E.E.L. LEADERSHIP programu.

Raziskovanje se prične kot kratka študija vzorca (ki ni nujno potrebna, a je večini lažje začeti tako) in se nadaljuje kot iskreno samoopazovanje. Opazujete, kje, kdaj in zakaj se vam vzorec sproži, katera čustva se vam pri tem odpirajo in svoje običajne reakcije.

Ko ste dovolj pozorni, da ozaveščeno prepoznate svoj vzorec in zmorete ustaviti svojo običajno reakcijo, se pričnete celiti in zdraviti z opazovanjem, kaj vas v resnici “muči” takrat, ko se sproži vaš vzorec. V bistvu se potopite POD vzorec in ko zmorete običajno reakcijo zamenjati z iskrenim, F.E.E.L. izražanjem, je vaš projekt zaključen.

Pri pripravi projekta dobite veliko podpore tako mentorjev v programu kot v projektni študentski skupini, ki se oblikuje posebej za ta namen.

Na koncu svojo pot iskreno in ranljivo predstavite svojim sošolcem in s tem doprinesete h kolektivnemu zdravljenju vzorca in dvigu zavesti.

Projektne predstavitve so del F.E.E.L. ACADEMY, ki nas vse najbolj “zadene” in so najboljši pokazatelj tega, da smo celota in da vsak, še tako majhen korak človeka res pomeni velikanski korak za človeštvo.

Program F.E.E.L. LEADERSHIP uspešno zaključite po 1 letu F.E.E.L. ACADEMY in 2 letih hkratnega šolanja v F.E.E.L. ACADEMY in F.E.E.L. LEADERSHIP programih. Najhitreje lahko torej diplomirate po 3 letih izobraževanja.

V določenih primerih se lahko zgodi, da šolanje traja kakšno dodatno leto, predvsem v primerih, ko ste bili zelo ranjeni in potrebujete dalj časa, da se zacelite in vzpostavite notranjo trdnost, ki jo kot F.E.E.L. LEADER potrebujete. Naj vas to ne skrbi. Vsaka pot je unikatna in se ne more primerjati z nobeno drugo potjo. Morda imate težjo pot, ki vas vodi v zelo močno notranjo osebnostno strukturo.

Diplomo prejmete, ko pokažete določeno stopnjo zrelosti. Za to so potrebna najmanj 3 leta izobraževanja in osebno/čustvene rasti, kar je v vaše dobro. Poklic F.E.E.L. LEADER je zahteven, a gotovo eden najbolj izpolnjujočih poklicev na planetu. Ker se F.E.E.L. LEADERJI zavedamo zahtevnosti, vas spremljamo vse dokler niste zares pripravljeni.

Po uspešno zaključenem F.E.E.L. LEADERSHIP programu prejmete diplomo in naziv F.E.E.L. LEADER.

S tem prejmete F.E.E.L. LEADER licenco, da lahko vodite F.E.E.L. PODPORNE SKUPINE in vas navedemo na spletni strani F.E.E.L. ACADEMY z vašimi podatki in navedbo F.E.E.L. POPDPORNE SKUPINE, ki jo vodite.

Po diplomi se za svojo rast, razvoj in nadvse pomembno podporo udeležujete F.E.E.L. LEADERSHIP SUPPORT PROGRAM-a, kar je hkrati vaša obveza, da obdržite licenco.

Tudi ta komponenta je nastala iz želje, ki meni nikoli ni bila izpolnjena. Moja šola ni ustvarila tako potrebnega in pomembnega podpornega dolgoročnega programa za diplomante in F.E.E.L. YOUR LIFE izpolnjuje to vrzel. Poleg tega ga ni čez veselje in užitek, ko se redno srečuješ s sošolci, s katerimi si toliko preživel in ob katerih zmeraj lahko računaš na zdrave trigerje ;-) in zdravo podporo.

Po diplomi vodenje skupine zahteva stalno supervizijo (supervizija pomeni vaše osebno delo na sebi in ne analiziranja vaših primerov in teoretičnega učenja), pomembnost tega zavedanja pa vam približamo tekom šolanja.

Sama imam redno supervizijo od leta 2003. To pomeni individualne ure z mojo mentorico, ki jih imava na 14 dni. Po zamenjavi treh mentoric sem končno leta 2009 našla “tapravo” in od takrat z njo rastem, napredujem in se počutim podprta.

Hkrati se tudi sama do 6-krat letno odpeljem v ZDA na dodatna izobraževanja in sem od 2008 članica šolanja za facilitatorje skupinskega čustvenega procesa.

V F.E.E.L. LEADERSHIP program se lahko vpišete po opravljenem 1. letniku F.E.E.L. ACADEMY.

F.E.E.L. LEADERSHIP je nadgradnja programa F.E.E.L. ACADEMY. Dokler ne diplomirate in dobite naziv F.E.E.L. LEADER, je ob vpisu v F.E.E.L. LEADERSHIP obvezen vpis tudi v F.E.E.L. ACADEMY.

Povabilo in začetek namesto zaključka

Verjamem, da smo vas navdušili. Če vas je zajel občutek HA, TO JE TO!, potem je vaša prva naloga, da se vpišete v F.E.E.L. ACADEMY, od tam pa prestopite na stopnico, ki jo imenujemo F.E.E.L. LEADERSHIP.

Izjemno se veselim potovanja z vami in tega, da bomo F.E.E.L. ponesli v svet!

vaša
Špelca

X

Pridružite se!

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Razumem in se strinjam, da se vpisujem v F.E.E.L. MEMBERSHIP članstvo za najmanj 12 mesecev, zaradi zaupne narave dela. Če mi način dela ne odgovarja, lahko iz članstva izstopim po 30 dneh od pričetka. V tem primeru plačam samo 1. obrok oz. lahko zahtevam vračilo vplačane celoletne članarine, zmanjšanje za prvi obrok oz. 69 eur. Če po 30 dneh članstva zaradi kateregakoli razloga dvomim o nadaljevanju, lahko predlagam 15 minutni osebni pogovor z mentoricama Janjo Urbančič ali dr. Špelco Morojna in se pogovorim o svojih dvomih. Tudi če (več) ne sodelujem v aktivnostih članstva, sem kljub temu odgovoren-a za 12-mesečno plačilo članstva (ne glede na izbran način plačila) oz. se strinjam, da ne morem zahtevati povračila vplačil. Po preteku 12 mesecev lahko članstvo kadarkoli prekinem.